25 november - 10 december

Den 25 november inleds 2017 års 16 days of activism.  

Då syns Zontaklubbar över hela världen på olika sätt, men med samma mål - att synliggöra och motarbeta våld mot kvinnor. 

Läs mer om kampanjen

Aliya har fått sitt stipendium

Med Ung integration visar vi hur man med värdestyrt, ungt ledarskap kan driva samhällsutvecklande idéer.

Så beskriver Aliya Sabir den organisation hon grundade 2015 och som nu växer både nationellt och internationellt. Vid en ceremoni i Lund i början på november fick Aliya  ett av årets tio internationella stipendier inom Young Women in Public Affairs (YWPA) 2017.

Antalet sökande till våra stipendier ökar generellt och det är tredje året i rad vi har en internationell stipendiat. YWPA har funnits sedan 1990 och den totala stipendiesumman hittills är över 7 miljoner kronor! 

Här kan du läsa mer om stipendieutdelningen

Läs mer om våra stipendier.

Zonta stärker kvinnor!

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

Distrikt 21 av Zonta International omfattar 64 klubbar i Sverige och Lettland. Klubbarna är basen i organisationen.

Vi samarbetar med Huskurage

                                  

Huskurage är ett verktyg som hjälper grannar att agera om de är oroliga för att någon i bostadshuset far illa.

Lyssna på P4 Norrbotten, där Area Director Åsa Wilén berättar om samarbetet mellan Zonta och Huskurage.

Zonta på Internationella torget

Den 28 september - 1 oktober fanns vi på Internationella torget vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Vår internationella president Sonja Hönig Schough var en av lördagens talare på scenen under rubriken Lika värde, lika rättigheter:

Vi fick många besök i vår monter och tror och hoppas att vi medverkat till att fler känner till Zonta och dess verksamhet!

Stöd oss!

Zonta delar ut ett flertal stipendier till kvinnor varje år, t ex Amelia Earhart Fellowship för kvinnor som studerar eller forskar inom flyg- eller rymdområdet.
Genom olika aktiviteter samlar Zontor in pengar till de olika projekt vi stöttar genom vårt samarbete med olika FN-organ.
Klubbarna är grunden i Zonta. Klubbarna genomför olika aktiviteter för att samla in pengar till de internationella projekten och kan också stötta kvinnor och flickor lokalt. Det finns 64 klubbar i Sverige och Lettland.

Genom Zonta International Foundation lämnar vi bidrag till olika projekt i samarbete med FN. Zonta International delar också ut ett antal stipendier varje år. Stöd oss, så att vi kan stärka kvinnor!

Donera nu!

Stöd Zonta i vårt arbete att stärka kvinnors ställning i världen! Ge ett bidrag idag.

Mål nr 5

Detta är ett av FN:s 17 globala mål, och det som ligger allra närmast Zontas verksamhet.

Målet är formulerat utifrån erfarenheten att ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper.

Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveckling. 

Följ oss på Facebook!

Bli medlem!