Tredje svenska presidenten i Zonta International

Sonja Hönig Schough har valts till President i Zonta International för 2016-2018, vilket är tredje gången en svenska innehar posten. Vi Zontor i Distrikt 21 är mycket stolta och önskar Sonja lycka till i sitt nya uppdrag. Läs mer och se filmen där Sonja beskriver målsättningarna för de kommande två åren!

Film där du möter Sonja och hör henne beskriva målen för Zonta International 2016-2018.

Biografi och blogg.

Zonta stärker kvinnor!

Zonta International är en ledande global organisation som är religiöst och politiskt obunden. Genom service och advocacy arbetar vi på internationell, nationell och lokal nivå för att stärka kvinnor och flickor och främja deras mänskliga rättigheter. 

Distrikt 21 av Zonta International omfattar 65 klubbar i Sverige och Lettland. Klubbarna är basen i organisationen.

Stöd oss!

Zonta delar ut ett flertal stipendier till kvinnor varje år, t ex Amelia Earhart Fellowship för kvinnor som är flyg- eller rymdforskare.
Genom olika aktiviteter samlar Zontor in pengar till de olika projekt vi stöttar genom vårt samarbete med olika FN-organ.
Klubbarna är grunden i Zonta. Klubbarna genomför olika aktiviteter för att samla in pengar till de internationella projekten och kan också stötta kvinnor och flickor lokalt. Det finns mer än 60 klubbar i Sverige och Lettland.

Genom Zonta International Foundation lämnar vi bidrag till olika projekt i samarbete med FN. Zonta International delar också ut ett antal stipendier varje år. Stöd oss, så att vi kan stärka kvinnor!

Amalia belönad med 5 000 USD

Amalia Berglöf Larsson, Globala Gymnasiet, Stockholm, utnämndes till årets Distriktsstipendiat i kategorin Young Women in Public Affairs Award. Hon utsågs även till en av årets 10 Internationella YWPA-Award stipendiater 2016 hos Zonta International. 

Motivering: 

"The aim of Zonta International is to encourage women like you to pursue and make a difference in the lives of women worldwide. You have excellent recommendations and academic achievements. Also have your work as the President of The Student Unions of Stockholm and as a board member for the organization “More Youth”, been considered outstanding."

Fler Unga är en ideell förening som verkar för att unga ska representeras där unga diskuteras. 

Grattis till våra stipendiater!

Laura Ancane
Anna Maria Bornhausen

Här möter du två av våra senaste stipendiater som båda tilldelats Jane M. Klausman Scholarship som stöttar kvinnor som studerar ekonomi eller ekonomisk förvaltning vid universitet eller högskola på sitt tredje eller fjärde år av grundutbildningen eller på masternivå och som strävar efter en ledande position i samhälle och näringsliv.

Laura Ancane som studerar vid Stockholm School of Economics i Riga, utvald av Riga Zontaklubb.

Anna Maria Bornhausen som studerar Business Administration på masternivå vid Jönköping International Business School, utvald av Jönköping Zontaklubb.

Donera nu!

Stöd Zonta i vårt arbete att stärka kvinnors ställning i världen! Ge ett bidrag idag.

Följ oss på Facebook!

Bli medlem!