Zonta stärker kvinnor!

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

Distrikt 21 av Zonta International omfattar 65 klubbar i Sverige och Lettland. Klubbarna är basen i organisationen.

Vi samarbetar med Huskurage

                                  

Under våren har zontaklubbarna i Luleå och Gällivare skrivit till en rad allmännyttiga bostadsbolag i sin region för att informera och uppmuntra dem att införa Huskurage. 

Huskurage är ett verktyg som hjälper grannar att agera om de är oroliga för att någon i bostadshuset far illa.

Lyssna på P4 Norrbotten, där Area Director Åsa Wilén berättar om samarbetet.

Stöd oss!

Zonta delar ut ett flertal stipendier till kvinnor varje år, t ex Amelia Earhart Fellowship för kvinnor som är flyg- eller rymdforskare.
Genom olika aktiviteter samlar Zontor in pengar till de olika projekt vi stöttar genom vårt samarbete med olika FN-organ.
Klubbarna är grunden i Zonta. Klubbarna genomför olika aktiviteter för att samla in pengar till de internationella projekten och kan också stötta kvinnor och flickor lokalt. Det finns mer än 60 klubbar i Sverige och Lettland.

Genom Zonta International Foundation lämnar vi bidrag till olika projekt i samarbete med FN. Zonta International delar också ut ett antal stipendier varje år. Stöd oss, så att vi kan stärka kvinnor!

Zonta International utlyser Jane M Klausman Scholarship

Stipendiet Jane M. Klausman Women in Business Scholarship kan sökas av kvinnor som studerar ekonomi eller ekonomisk förvaltning vid universitet eller högskola och som strävar efter en ledande position i näringslivet och samhället.

Distrikt 21 utser varje år en stipendiat som får ta emot ett stipendium på 1 000 USD. Stipendiaten blir också distriktets kandidat på internationell nivå, då Zonta International bland samtliga distriktsstipendiater tilldelar tolv stipendiater ett stipendium på 7 000 USD vardera.

Nu finns ansökningshandlingar här!

Varje klubb anger själv senaste ansökningsdatum. Kontakta den lokala klubben för information.

Viktiga datum:

1 juli Ordförande i stipendiekommittén ska ha fått den utvalda ansökan från Zontaklubben.

1 sept Distriktets stipendiat utses.

mitten av oktober Alla distriktsstipendiater deltar i det internationella urvalet av tolv stipendiater. Zonta International meddelar resultatet i mitten av oktober. 

Har ni frågor är ni välkommen att kontakta Eva Bergknut, Stipendiekommitténs ordförande, 070-655 53 93.

Donera nu!

Stöd Zonta i vårt arbete att stärka kvinnors ställning i världen! Ge ett bidrag idag.

Följ oss på Facebook!

Bli medlem!