Zonta Says NO 25 november

Zonta International, en internationell serviceorganisation som stärker kvinnors och flickors ställning i världen genom sina program Zonta International Strategies to end Violence Against Women (ZISVAW), Utbildning och Service. Sedan1923 har Zonta International bidragit med mer än 11 miljoner dollar (i dagens värde mer än 27 miljoner dollar) till projekt som hjälpt mer än 2 miljoner kvinnor i 37 länder. Av 55 internationella hjälpprojekt som genomförts fram till 2014 har 42 genomförts i samarbete med ett FN-organ. www.zonta.org

Zonta International stödjer FN kampanjen 16 dagar av aktivism mot genus-relaterat våld som inleds den 25 november. FN har utsett den 25 november som internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen är till för att öka allmänhetens medvetenhet om våld mot kvinnor.

2014 års JMK till Emma Carlson

2014 års stipendium i kategorin Jane M. Klausman Women in Business Scholarship i D21 har tilldelats Emma Carlson.

Det här är Zonta

Genom ett bidrag kan du göra skillnad. Se filmen om hur Zonta  stöder kvinnor i olika länder och stärker därmed kvinnans ställning i världen.

Du kan också hedra någon genom ett bidrag till Zontas projekt. Instruktioner se "Läs mer

Distriktsmöte i Nyköping

Eskilstuna delar ut sitt stipendium

Eskilstuna Zontaklubbs stipendium på 5000 kr har delats ut till Amalia Sjönneby.

Välkommen att bli Zonta

Inbjudan Mölndals Zontaklubb

Inbjudan

Dags att anmäla dig till Zontas Mentorprogram

I januari 2015 startar Stockholms Zontaklubbar det nionde mentorprogrammet. Hittills har 155 kvinnor mellan 25 och 50+ deltagit som adepter. Adepter får stöd i yrkesmässig och personlig utveckling. Allt överskott går till andra kvinnoprojekt.

Ingrid Cronberg

Ingrid Cronberg har lämnat oss.
Vi är många Zontor som minns henne. Ingrid var Distriktets guru när det gällde IT under flera är -läs vidare