25 november - 10 december

Den 25 november inleds 2017 års 16 days of activism.  

Då syns Zontaklubbar över hela världen på olika sätt, men med samma mål - att synliggöra och motarbeta våld mot kvinnor. 

Läs mer om kampanjen

Zonta på Internationella torget

Den 28 september - 1 oktober fanns vi på Internationella torget vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Vår internationella president Sonja Hönig Schough var en av lördagens talare på scenen under rubriken Lika värde, lika rättigheter:

Vi fick många besök i vår monter och tror och hoppas att vi medverkat till att fler känner till Zonta och dess verksamhet!

Zonta stärker kvinnor!

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

Distrikt 21 av Zonta International omfattar 64 klubbar i Sverige och Lettland. Klubbarna är basen i organisationen.

Vi samarbetar med Huskurage

                                  

Huskurage är ett verktyg som hjälper grannar att agera om de är oroliga för att någon i bostadshuset far illa.

Lyssna på P4 Norrbotten, där Area Director Åsa Wilén berättar om samarbetet mellan Zonta och Huskurage.

Grattis Aliya

Aliya Imanli, som nominerats av Lunds ­ Zontaklubb, har blivit utsedd till en av de 10 internationella stipendiaterna inom Young Women in Public Affairs (YWPA) 2017 av Zonta International. Vi säger stort och varmt grattis till Aliya och önskar henne fortsatt lycka till i framtiden. 

Aliya läser gymnasiets samhällsprogram och är aktiv i elevrådet. Hon är ledamot i styrelsen för lokala FN-gruppen, initiativ­tagare, grundare och verksamhets­chef för ”Ung integration” i Helsingborg och Linköping. Aliya är dessutom ansvarig för frågor kring barn och ungdom i en kommunal reformgrupp som arbetar med integration i Helsingborg.

Det är tredje året i rad som Distrikt 21 har en internationell stipendiat. Antalet sökande till våra stipendier, vilket gläder oss mycket. 

Läs mer om våra stipendier.

Stöd oss!

Zonta delar ut ett flertal stipendier till kvinnor varje år, t ex Amelia Earhart Fellowship för kvinnor som studerar eller forskar inom flyg- eller rymdområdet.
Genom olika aktiviteter samlar Zontor in pengar till de olika projekt vi stöttar genom vårt samarbete med olika FN-organ.
Klubbarna är grunden i Zonta. Klubbarna genomför olika aktiviteter för att samla in pengar till de internationella projekten och kan också stötta kvinnor och flickor lokalt. Det finns 64 klubbar i Sverige och Lettland.

Genom Zonta International Foundation lämnar vi bidrag till olika projekt i samarbete med FN. Zonta International delar också ut ett antal stipendier varje år. Stöd oss, så att vi kan stärka kvinnor!

Donera nu!

Stöd Zonta i vårt arbete att stärka kvinnors ställning i världen! Ge ett bidrag idag.

Mål nr 5

Detta är ett av FN:s 17 globala mål, och det som ligger allra närmast Zontas verksamhet.

Målet är formulerat utifrån erfarenheten att ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper.

Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveckling. 

Följ oss på Facebook!

Bli medlem!