Kampanjen Zonta says No to violence against women

Styrelsen i Zontaklubb Örebro I framför den orangefärgade Svampen i Örebro. Foto: MaryLou Esperito Olsson.
Kristianstad Zontaklubb visar sitt stöd för kampanjen genom att Stadsteatern i Kristianstad lyser i orange.
Medlemmar i Kungälvs Zontaklubb visar genom sin stickgraffitti under 16 days of acitivism sitt stöd för våldsutsatta kvinnor och flickor.
162 oranga band sattes upp i Vellinge kommun av Trelleborg-Vellinge Zontaklubb för att påminna om de 162 kvinnor i kommunen som utsattes för våld sedan 2014.
Över hela landet har Zontaklubbar samarbetat med lokala bibliotek för att uppmärksamma våld mot kvinnor, som här i Piteå, där Åsa Wilén från Luleå Zontaklubb ordnat en utställning med fokus på det angelägna ämnet.
Flera Zontaklubbar anordnade panelsamtal och debatter om våld mot kvinnor, som här på Stockholms stadsbibliotek, arrangerat av Zontaklubbarna i Stockholm och Lidingö.
Den debattartikel som guvernör Christina Rylander Bergqvist och ordförande i Advocacy-kommittén, Karin Müchler, tillsammans med presidenterna undertecknade blev publicerad i flera dagstidningar.

”Mäns våld mot kvinnor, i synnerhet inom familjen, är ett stort globalt samhällsproblem och det mest extrema exemplet på den obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män. Problemet har alltid funnits men uppmärksammades inte på allvar förrän på 1990-talet. Tidigare ansågs mäns våld mot kvinnor inom familjen vara en privat angelägenhet och man underskattade både hur omfattande och hur allvarligt våldet är.”

Källa SKL

Kampanjen Zonta says No to violence against women är en världsomfattande kampanj som varje år mellan 25 november och 10 december fokuserar på att öka medvetenheten om och få ett slut på mäns våld mot kvinnor och flickor i världen. På olika platser i Sverige genomfördes olika aktiviteter av våra lokala klubbar i syfte att åstadkomma förändring. #zontasaysno

Zonta stärker kvinnor!

Zonta International är en ledande global organisation som är religiöst och politiskt obunden. Genom service och advocacy arbetar vi på internationell, nationell och lokal nivå för att stärka kvinnor och flickor och främja deras mänskliga rättigheter. 

Distrikt 21 av Zonta International omfattar 65 klubbar i Sverige och Lettland. Klubbarna är basen i organisationen.

Stöd oss!

Zonta delar ut ett flertal stipendier till kvinnor varje år, t ex Amelia Earhart Fellowship för kvinnor som är flyg- eller rymdforskare.
Genom olika aktiviteter samlar Zontor in pengar till de olika projekt vi stöttar genom vårt samarbete med olika FN-organ.
Klubbarna är grunden i Zonta. Klubbarna genomför olika aktiviteter för att samla in pengar till de internationella projekten och kan också stötta kvinnor och flickor lokalt. Det finns mer än 60 klubbar i Sverige och Lettland.

Genom Zonta International Foundation lämnar vi bidrag till olika projekt i samarbete med FN. Zonta International delar också ut ett antal stipendier varje år. Stöd oss, så att vi kan stärka kvinnor!

Zonta utlyser Young Women in Public Affairs award (YWPA)

Young Women in Public Affairs Award är ett stipendium som kan sökas av unga kvinnor mellan 16 och 19 år, som är intresserade av internationella frågor, ledarskap samt kvinnans ställning i världen. Stipendiaten får inte ha någon nära anhörig inom Zonta International (t ex förälder eller släkting).
Distrikt 21 utser varje år en distriktsstipendiat, via nominering från de lokala klubbarna, vars ansökan skickas in till Zonta International. Det stipendium distriktet delar ur är på 1 000 USD. Den av distriktet utsedda stipendiaten deltar sedan i konkurrens med stipandiaterna från övriga distrikt inom Zonta International om de 10 internationella stipendierna. De internationella stipendiaterna utses av Zonta International och de stipendierna är på 4000 USD styck. 2016 erhöll Amalia Berglöf, stipendiaten från Distrikt 21 ett av dessa internationella stipendier.
Sökande till distriktets stipendium som kommer på 2:a respektive 3:e plats tilldelas också ett mindre stipendium. Resultatet av de Internationella stipendierna meddelas i juli 2017.

Viktiga datum

  • Sista datum för ansökan för vidare nominering till Distrikt 21 bestäms av respektive klubb. Kontakta de lokala klubbarna för information.
  • Stipendiekommittén i Distrikt 21 ska ha nomineringarna från klubbarna senast den 15 februari 2017.
  • Distriktets nominering för de internationella stipendierna lämnas den 1 maj 2017. 
 
Mer information kan du få av Eva Bergknut, Stipendiekommitténs ordförande.
Tel: 070-6555393.

Donera nu!

Stöd Zonta i vårt arbete att stärka kvinnors ställning i världen! Ge ett bidrag idag.

Följ oss på Facebook!

Bli medlem!