Macy's Charity Challenge är slut

Slutsumman för Macy's Charity Challenge blev hela 11 miljoner kronor, fantastiskt!

Zonta International låg under större delen av tävlingen på en åttondeplats, och behöll denna in i mål. 29 000 dollar var insamlingssumman, nästan 240 000 kronor, som går till våra projekt i Niger och Nepal.

I topp låg flera organisationer med djur på agendan, följt av organisationer som jobbar med utbildning för barn och unga. 

Tack alla bidragsgivare!

Här ser du Zontas resultat.

Här hittar du Macy´s startsida med det totala resultatet.

Zonta stärker kvinnor!

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

Distrikt 21 av Zonta International omfattar 65 klubbar i Sverige och Lettland. Klubbarna är basen i organisationen.

Vi samarbetar med Huskurage

                                  

Under våren har zontaklubbarna i Luleå och Gällivare skrivit till en rad allmännyttiga bostadsbolag i sin region för att informera och uppmuntra dem att införa Huskurage. 

Huskurage är ett verktyg som hjälper grannar att agera om de är oroliga för att någon i bostadshuset far illa.

Lyssna på P4 Norrbotten, där Area Director Åsa Wilén berättar om samarbetet.

Stöd oss!

Zonta delar ut ett flertal stipendier till kvinnor varje år, t ex Amelia Earhart Fellowship för kvinnor som är flyg- eller rymdforskare.
Genom olika aktiviteter samlar Zontor in pengar till de olika projekt vi stöttar genom vårt samarbete med olika FN-organ.
Klubbarna är grunden i Zonta. Klubbarna genomför olika aktiviteter för att samla in pengar till de internationella projekten och kan också stötta kvinnor och flickor lokalt. Det finns mer än 60 klubbar i Sverige och Lettland.

Genom Zonta International Foundation lämnar vi bidrag till olika projekt i samarbete med FN. Zonta International delar också ut ett antal stipendier varje år. Stöd oss, så att vi kan stärka kvinnor!

Grattis Aliya och D21

I mycket hård konkurrens har Aliya Imanli, som nominerats av Lund Zontaklubb, utsetts till en av de 10 internationella Young Women in Public Affair-stipendiaterna (YWPA) 2017 av Zonta International.

Aliya läser samhällsinriktning på gymnasiet där hon också är aktiv i elevrådet. Hon är ledamot i styrelsen för lokala UN-gruppen, initiativtagare, grundare och verksamhetschef för ”Ung integration”, etablerat i Helsingborg och Linköping. Aliya är dessutom ansvarig för frågor kring barn och ungdom i en kommunal reformgrupp som arbetar med integration i Helsingborg.

Ett mycket stolt distrikt säger stort och varmt grattis till Aliya och önskar henne fortsatt lycka till i framtiden och ser fram emot att få träffa och lyssna till henne vid tillfälle. Det är tredje året i rad som Distrikt 21 har en internationell stipendiat, vilket är fantastiskt. Ett ökande antal ansökningar visar på ökat intresse och att vi genom våra klubbar når ut till fler potentiella stipendiater.

Donera nu!

Stöd Zonta i vårt arbete att stärka kvinnors ställning i världen! Ge ett bidrag idag.

Följ oss på Facebook!

Bli medlem!