Luleå Zontaklubb stöttar kvinnor och tjejer nära oss

Luleå Zontaklubb verkar lokalt i samarbete med andra organisationer och föreningar som på olika sätt stöttar utsatta kvinnor och tjejer samt verkar för att förbättra kvinnors och tjejers ställning såväl lokalt, nationellt som internationellt. 

Tillsammans blir vi starkare!

Bookmark and Share