Zonta International främjar kvinnors och tjejer ställning över hela världen

Zonta International Foundation, D21

Zonta International Foundation, ZIF är den officiella välgörenhetsorganisationen inom Zonta International. ZIFs uppdrag är att samla in och förvalta medel för att ge ekonomiskt stöd till program som förbättrar kvinnors möjligheter till utbildning och förbättrad hälsa, samt till projekt som syftar till att genom opinionsbildning och lagstiftning eliminera våld mot kvinnor. Sedan 1924 har Zonta bidragit med mer än 11 miljoner dollar (i dagens värde mer än 27 miljoner dollar) till projekt som hjälpt mer än 2 miljoner kvinnor i 37 länder.

Programmen omfattar

International Service program, ZISVAW ( Zonta International Strategies to end Violence Against Women) program, Amelia Earhart fellowship, Jane M Klausman Women in Business scholarship och Young Women in Public Affairs (YWPA) award program.

Vid varje Convention (Zontas högsta beslutande organ, som äger rum vartannat jämnt år) beslutas om vilka serviceprojekt och ZISVAW projekt som ska stödjas för de två kommande åren och vilka medel som ska avsättas till respektive projekt. Projekten pågår normalt i två år men förlängs i vissa fall ytterligare två år. Samtidigt beslutas även om de medel som ska avsättas till de olika stipendiefonderna. 

Zonta Internationals Serviceprogram har pågått sedan 1956 och sker oftast i samarbete med olika FN-organ, främst UNICEF (United Nations Children´s fund), UN Women och UNFPA (United Nations Population fund).

 

Ge EN GÅVA redan idag och förändra en kvinnas värld!

 Skänk online nu eller lämna bidrag genom Luleå Zontaklubb.

Bookmark and Share