2013 Kvinnojouren

Till denna kväll gjorde vi en satsning på att bjuda in gäster och det var tur att inte alla hade fyra gäster med sig som Sabrina för då hade vi inte fått plats. Totalt var vi 15 medlemmar och 11 gäster. 

Som vanligt var vi hos kvinnoföreningen Esperanza och Magda bjöd på köttfärspaj och sallad vilken avslutades med kaffe/te och en kaka. 

Då vi har många gäster inleder Åsa med en information om vad Zonta är och vad vi står och arbetar för. Hon rapporterar också från president Lynn McKenzie´s nyhetsbrev. Presidenten har varit i Rwanda och Liberia för att studera hur det går med Zontas serviceprojekt i de länderna. Det har uppnåtts goda resultat och insamlade pengar har används till  rätt ändamål.

Åsa inleder

Sabrina berättar om projektet Violence against Women: Safe Cities in Honduras. Det ska leda till att det blir säkrare för kvinnor att röra sig ute i städerna.

Sabrina om Safe Cities

Efter det tar Mildred Hedberg och Eva Engman från kvinnojouren Iris över och berättar om kvinnojouren och om Fru-import.

De har arbetat tillsammans i många år inom kvinnojouren och i olika projekt, bl a har de varit med och startat kvinnojourer i andra länder.

Eva och Mildred från Kvinnojouren

Kvinnojouren Iris i Luleå startade 1981 då det saknades stöd från myndigheterna för utsatta kvinnor. Kvinnojouren står på två ben: ett för att möta, stötta och bekräfta kvinnor på jouren och i samhället och ett för att informera och svara på frågor om detta ut i samhället.

Mäns våld mot kvinnor kan ta sig flera uttryck t ex psykiskt våld, som är vanligast, sexuellt våld och ekonomiskt våld.

Vad är då våld? Det är att göra något som smärtar, skadar, kränker eller skrämmer någon. Tvinga någon att avstå från något man vill eller att tvinga någon att utföra något som man inte vill. En definition som kvinnojouren står bakom.

Mörkertalet är stort. Man beräknar att ¾ av alla fall där en man utför någon slags våldshandling mot en kvinna aldrig anmäls.

Mildred och Eva berättar också om Fru-import. Det är en situation där en svensk man  inleder en relation men en utländsk kvinna i syfte att utnyttja henne. T ex som oavlönad huhållerska eller bärplockare. Här förekommer ofta sexuella övergrepp.

De här kvinnorna får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. De måste vara 2 år i relationen i Sverige för att få permanent uppehållstillstånd. Sker inte det så blir de utvisade från Sverige.

Kvinnorna får ingen information från samhället utan måste helt och hållet lita på mannen. Det är mycket svårt för kvinnan att återvända till sitt ursprungsland då hon oftast inte haft någon inkomst i Sverige.

Det här var en mycket intressant och tankeväckande föreläsning om aktuella och brännande frågor.

Avslutningsvis tackade vår värdinna Sabrina föresläsarna med varsin Zontaros och en fotobok till Kvinnojouren. Mildred hade dessutom turen att vinna två biljetter i vårt lotteri till LF Baskets match på fredagen samma vecka. Biljetterna och fotoboken var skänkta av advokatbyrån Kaiding.

Tack till våra föreläsare

Bookmark and Share