Klubbens projekt och Zontastipendiet

Zontastipendiat 2016-2017

Årets stipendium har tilldelats Elida Thunell, Fjällgymnasiet Svenstavik, Åsarna, Klövsjö, för gymnasiearbetet Pluripotenta stamceller, från embryo eller laboratorium. 
Stipendiesumman är 5000 kr. 
Stipendiet delades ut av president Lotta Lind vid medlemsmötet 5 april 2017. 

 Årets stipendiat Elida Thunell och president Lotta Lind

Zontas syfte är att förbättra kvinnans ställning i världen. Östersunds Zontaklubb har som led i detta arbete valt att genom ett lokalt stipendium kunna stödja kvinnliga gymnasister som ska göra ett gymnasiearbete i årskurs 3.Stipendiet delas ut vartannat år. Gymnasiearbetet ska på ett tydligt sätt vara av sådan karaktär att det stärker andra kvinnor eller upplevs som nytänkade inom något område. Stipendiet ska underlätta projektarbetet och kan användas till en studieresa eller annat som behövs för att arbetet ska bli så bra och intressant som du önskar.

Läs mer här: Zontastipendiet 2016-2017

 

Zontastipendiater 2014/2015
Årets Zontastipendium har tilldelats Lisa Salvin och Mathilda Weihs, Jämtlands Gymnasium, Wargentin, för gymnasiearbetet "Fördjupad kunskap inom transformatorer och deras miljöpåverkan under tillverkning och användning". I arbetet ingår dels att besöka Siemens fabrik i Linz, Österrike, dels att inspirera och sprida intresset hos framför allt yngre tjejer för naturvetenskapliga utbildningar.
Stipendiesumman är 5000 kr.
 
Zontastipendieater 2012/2013

Sofie Hjortsberg, Sara Karlsson och Linnea Lindqvist, Jämtlands Gymnasium, Wargentin, tilldelas Östersunds Zontaklubbs stipendium 2012/2013 för ett mycket intressant och väl genomfört projektarbete ”Skapa ökat intresse för teknikbranschen hos tjejer”. I arbetet lyfts fram vad som kan göras för att förändra unga kvinnors grundinställning till teknik och vad som kan öka intresset för utbildning till och arbete inom teknikbranschen.
Stipendiesumman är 5000 kronor.

Zontastipendiat 2010/2011

Östersunds Zontaklubbs stipendiat 2010/2011 Olivia Wikström, årskurs 3 Jämtlands Gymnasium, Wargentin, redovisade i februari 2011 ett mycket intressant och väl genomfört projektarbete om kroppsideal, mode och mediabilder och hur unga kvinnor kan påverkas av dessa ideal. Olivia lyfter också fram vad som görs för att förändra grundinställningen och för att ge unga kvinnor en stärkt självkänsla. Stipendiet på 5000 kr kommer att delas ut i samband med en redovisning på Jamtli den 7 maj

 

Olivia Wikström och Margaretha Jonsson

Stipendiat Olivia Wikström och president Margaretha Jonsson  

Zontastipendiat håller föredrag på Jamtli om kroppsideal
Läs artikeln >> Östersunds Posten 110506 

Bookmark and Share