Klubbens projekt

Klubbens projekt

Vi kommer att som tidigare stödja de internationella Zontaprojekten.

Vart annat år har Skellefteå Zontaklubb en modevisning vars netto går till de projekt som Zonta stöder. 

Bookmark and Share