Möten 2017

Våra möten hålls normalt den 3:e torsdagen varje månad. Vi startar 18.10 och äter en bit mat tillsammans som betalas av var och en. Vi har oftast ett föredrag eller olika teman på våra möten. Ca 21.00 går vi hem

Planerade möten 2017:

Januari  19 - Brinken - Presentation av Mathjälpen 

Februari 16  - Zontahem . 

Mars 16 - Kommunikationsstrategi och planering modevisning

April 20 - valmöte och hemlig gäst                                                             

Maj 18 - Sommaravslutning

September 21 - Årsmöte

Oktober 19 - Modevisning Nordanå

November 16 

December 21

Bookmark and Share