Om klubben

Gul ros

 

Sundsvall Zontaklubb

Sundsvall Zontaklubb bildades 1977 och är med sina 70 medlemmar den största Zontaklubben i Sverige.
Klubbmöten hålls varje månad med undantag av juni-augusti.
President år 2016-2018 är Lena Sandersjöö.

HISTORIK

Klubben bildades 1977 av Falun-Borlänge Zontaklubb. Kurator Maj-Britt Johnsson var den första ordföranden (charterordförande).

VERKSAMHET

De flesta medlemsmöten hålls på Villa Marieberg. Vi kombinerar dock medlemsmöten med att besöka en av medlemmarnas arbetsplats och då brukar vi samtidigt få lyssna till värdinnans egoföredrag.

Andra återkommande arrangemang är den årliga modevisningen som går av stapeln i april, julauktionen i början av december. Vi har också ibland bioföreställningar med mingel.

Nytt under 2017 är Zonta Classic, en golftävling i augusti i samarbete med Öjestrands Golf Club, där intäkterna ska gå till stipendie för att öka jämnställdhet för unga kvinnor.

Under åren har vi i första hand stöttat Zonta Internationals serviceprojekt. Vi har även lämnat bidrag till annat i linje med Zontas syfte att förbättra kvinnans ställning lokalt och globalt.

Under 2015 och 2016 har klubben beslutat att ge stöd till Kvinnojouren i Sundsvall. Klubben har givit ett större bidrag till deras sommarresa 2016 och inför julen skänks julklappar till barn och mödrar som är ankytna till Kvinnojouren. 

Bookmark and Share