Kallelse nästa möte

Medlemsmöten 2015

Hej alla Zontor, snart är det dags att starta upp verksamheten igen efter sommaruppehållet. Här kommer de inplanerade styrelse- och klubbmötena:

Styrelsemöte: 20 augusti hos Katarina Lyckstedt                                        

Klubbmöte: 7 september  Beckasinen

Styrelsemöte: 21 september hos Ing-Britt Pettersson                                  

Klubbmöte: 6 oktober      

Styrelsemöte: 13 oktober hos Eva Boman                                                       

Klubbmöte: 4 november

Styrelsemöte: 25 november hos Annika Enbom   

Klubbmöte 3 december

Årsmöte 7 september. Den nyvalda presidenten håller sitt ego- föredrag.

Styrelsen presenterar den kommande verksamhetsplanen

6 oktober kommer Area Director Carina Abrahamsson.

 Programkomittèn återkommer om plats och innehåll för övriga möten.

 

Styrelsen

 

  

 

                                       

Bookmark and Share