Om klubben

VÄLKOMMEN TILL SVERIGES NÄRMASTE ZONTAKLUBB

Enköpings ZONTAKLUBB chartrades i maj 1961. Klubben består av 31 zontor från Enköping och Bålsta. En av grundarna, tillika vår första president, var Märta Hult Kurfitzen.

Klubbens syfte är att under angenäma former främja ett kvinnligt nätverk på såväl närområdet som riksplanet samt, givetvis, stödja olika projekt i och utanför landet för att förbättra kvinnors villkor. Utöver de rekommenderade projekten har vi även bidragit till att bygga daghem i Ghana, att utbilda estnisk sjukvårdspersonal i diabetesfotvård,  samt att stötta forskningsinsatser med fokus på kvinnorelaterade sjukdomar, för att nu nämna några få av många exempel.

Medlemmar 2015: 

Andersson Gun, Boman Eva, Bonde Agneta, Brolin Ingrid, Cardani Jenny, Eklund Anita, Eklund Gertrud, Eklundh Siv, Enbom Annika, Ferger Gerd, Gabrielsson Gunilla, Gunnarsson–Kron Pia, Hennix Louise, Håkansson-Dahlberg Anita, Kristensson Ulla, Kvist Natalie, Lidmark Katarina, Lyckstedt Katarina, Malmnäs Ann-Katrin, Nilsdotter-Haglund Torgerd, Pettersson Ing-Britt, Smitt Gunilla, Sundby Lena, Sverkel Tess, Törnqvist Margreth (Metan), Widdinghoff Ann-Christine, Wik Mangborg Agneta, Wilkert Brolin Agneta, Winte Birgitta, von Ehrenheim Bessan, von Hedenberg Annelie, Åslund Stenmark Kerstin, Åkerlind Gia                                                                      

Nedan ser ni bild på Enköpings Zontaklubbs styrelse sept 2012

Zonta Enköping styrelse sept 2012
Bookmark and Share