Klubbens projekt

Varje år arrangerar vi ett intresseant föredrag i samband med 8 mars, internationella kvinnodagen.

8 mars 2017 arrangerade vi "Vem får kalla sig kulla" med diskussion kring detta tema med flera kvinnor med utländsk bakgrund, adopterade, inflyttade till Dalarna. Vi hade också musik, fotoutställning och folkdräktsuppvisning. Ett arrangemang som lockade många intresserade och inbjöd till möten och kontakter.

Bookmark and Share