Om klubben

Falun Borlänge Zontaklubb bildades 1973. Klubben har ca 50 medlemmar. 

Charterordförande var tandläkare Gerd Linder, som hade som motto för klubben "intensitet och insikt".  Klubben organiserades av Gävle Zontaklubb, vars medlemmar vi gärna kallar våra mödrar.  Vi har i vår tur organiserat Sundsvalls Zontaklubb 1977 och Ludvika-Smedjebackens Zontaklubb 1987.

Medlemmarna träffas fjärde torsdagen varje månad. Lokalerna varierar beroende på mötets karaktär. I samband med egoföredrag besöks ofta arbetsplatser och vid olika föredrag försöker vi lägga mötet i anslutning till det aktuella ämnet. Programmen varierar från seriösa ämnen kring Zontas syften till flärd och kultur. Varje möte innehåller givetvis utrymme för trivsam samvaro mellan medlemmarna.

Bookmark and Share