Klubbens program

Onsdagen den 6 september 2017

Höstens första klubbmöte

Växtzon 4 Valbo Kök och Trädgård, Myckelvägen 2, Valbo


 

Söndagen den 24 september 2017

Areamöte Visby


 

Onsdagen den 4 oktober 2017

Klubbmöte Hos Eva, Södra Skeppsbron 13, Gävle 

Kl.18.30 Mingel

Kl. 19.00 Extra valmöte för fyllnadsval 

Kl. 19.10 Info.  ordf.  Ann-Helene Sjöberg och Ego föredrag

Kl. 19.40 Middag och "Min dag" till kaffet

Kl. 20.20 -21.00 Kristina Isacson: Kommunikationens åtta magiska steg


 

 

 

Onsdagen den 8 november 2017

Hos Eva, Södra Skeppsbron 13, Gävle 

Kl. 1830 Mingel

KL. 19.00 Information av presidenten

Kl. 19.10 Års- och valmöte

Kl. 19.50 Middag och "min dag" till kaffet

Kl. 20.30 - 21.00 AD Christel Schultz och vice AD Eva Wikström

 

 

Onsdagen den 6 december 2017

Klubbmöte


 

 


 


 

Bookmark and Share