Om klubben

Gävle Zontaklubb bildades som den fjärde zontaklubben i Sverige år 1949.

Yrkesinspektör Ida-Brita Östling var klubbens första ordförande. Hon hade många internationella kontakter. En var Miss Gudrun Carlsson, USA. Hon kom till Gävle och informerade om Zontas idé, vilket resulterade i Gävle Zontaklubb. Klubbens syfte är att stärka kvinnans ställning i samhället. Klubben ingår i Zonta Internationals service- och nätverksorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. I dag har Gävle Zontaklubb drygt 40 medlemmar.

Hedersmedlem

Ulla Hartman, zontamedlem sedan 1969, utsågs i samband med sin 90-årsdag i september 2013 till hedersmedlem i klubben.

Styrelse

President 2017-2018 Ann-Helene Sjöberg

Vice president 2017-2018 Ulrika Bäckström

Sekreterare 2017-2019 Helena Tufveson

Kassör 2017-2019 Carin Bending

2017-2019 Gunilla von Wachenfeldt

Programkommitté 2017-2018 Kristina Mickelsson

2017-2018 Pia Johansson

2017-2019 Arminé Avetian

Övriga

Vice kassör 2017-2019 Eva Vidjeros

Stipendiekommitté 2017-2019 Kaisu Sammalisto

2017-2018 Maria Cortas Nordlander

Invals- och medlemskommitté 2017-2019 Ann-Charlotte Bålman

2017-2018 Karin Fagerlund

Internationell sekreterare 2017-2018 Christina Öster-Rangrost

Arkivarie 2017-2018 Boel Bäckman

Pressombud 2017-2018 Ulrika Bäckström

FN-ombud 2017-2018 Inger Dahlgren

Valberedning 2017-2018 Inger Henriksson och Tuulikki Nilsson Salo

Revisor 2016-2018 Marita Olsson Narving

Revisors medhjälpare 2016-2018 Ann-Charlotte Bålman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bookmark and Share