Klubbens program

- Kalendarium för höstens styrelsemöten 2017: 22/8, 19/9, 24/10, 21/11

- Kalendarium för höstens klubbmöten hösten 2017

  • 6/9     Årsmöte i Ansgarskyrkan med vår YWPA stipendiat Cornelia Gårdmark
  • 4/10   Möte på Hjertagården, föredrag Marie Svendenius om stroke och Anna Norhammar om hjärta/kärlsjukdomar
  • 8/11   Möte föredrag av Rebecka Andersson. På Bonver. Metodutvecklare för våldsprevention på Unizon 
  • 25/11 Konsert i Ansgarskyrkan, Zonta says NO klockan 16-17
  • 27/11 Stockholmsklubbarnas gemensamma möte, Dansmuseet, Drottinggatan 17, Stockholm klockan 18. Med föredrag av bl.a. Birgitta Ohlsson
  • 6/12   Möte med egoföredrag av Christin Fischer, Lidingö Företagshus, Herserudsvägen 18.

Klubbmöten och styrelsemöten börjar 18:30 om inget annat anges.

Bookmark and Share