Klubbens projekt

Lidingö Zontaklubb engagerar sig i flera olika projekt för att stötta nyanlända kvinnor. Det handlar om att i samarbete med SFI träffa kvinnor och samtala med dem på svenska en gång i veckan. Flera Zontor deltar i detta arrangemang.

Flera invandrarkvinnor har stöd och hjälp av Zontor som "språkvän", de får hjälp i kontakt med sjukvård, arbetsförmedlingen, försäkringskassan mm.

Klubben är representerad i kommunens externa integrationssamråd.

Zontor medverkar i verksamheter för nyanlända. De får lära sig cykla, simma och annat nyttigt. Klubben har givit ett pengabidrag till hjälmar till cykelkursens deltagare. Några Zontor stöttar med gymnastik och motion. Vi har vid ett par tillfällen, när mötet kan vara intressant för de nyanlända, bjudit in några stycken nyanlända kvinnor till våra möten. Ett möte på Livstycket var mycket uppskattat.

Via Zontaklubben har flera unga kvinnor och flickor engagerats i "Tjejgruppen" där inhemska flickor tar hand om nyanlända och erbjuder dem träffar och enkel verksamhet, utflykter, sport etc. Några av klubbmedlemmarnas döttrar är mycket aktiva i denna verksamhet.

Vi jobbar nu på att få igång matchning av Zontor och nyanlända när det gäller yrke och när det gäller fritidsintressen.

Årligen utlyses ett kulturstipendium till en kvinnlig elev inom ett ämnesområde som klubben bestämmer.

2013 fick vi in 18 sökande till Lidingö Zontaklubbs stipendium ”Fotografi som konstform.” Fotograf Denise Grünstein var juryansvarig. Lovisa Assarsson utsågs till årets stipendiat och stipendiet delades ut under högtidliga former på årsmötet den 4 september. 

Det blev en utställning på Lidingö Stadsbibliotek klar. Alla stipendiesökande representerades med en bild var och i övrigt finns information om Zonta international och Lidingö Zontaklubb. 

2014 delade vi ut ett stipendium till Cornelia Klefelt för förnämligt pianospel. Dessutom fick Sara Quarfot-Orrevall ett hedersomnämnande för stor musikalitet och pianospel.

Tidigare år har ämnet varit bl.a. medicinsk bioteknik, foto, kläddesign, dans, musik och miljö.

Den 2 december 2015 arrangerade klubben en konsert med musikskoleelever till förmån för Zonta says NO kampanjen. Stipendiaten och studenten med hedersomnämnande 2014 medverkade i denna konsert.

 

2016 delade klubben ut ett stipendium i sång till Lisa Stenberg och ett hedersomnämnande till Hedvig Jarnryd.

På bilden ser vi Lisa Stenberg.

Bookmark and Share