Byggstenar för Lidingö Zonta

Under hösten 2011 diskuterade medlemmarna varför vi är med i Zonta. Svaren redovisas i denna bild:

Zonta byggstenar

Bookmark and Share