Invalsblankett och stadgar

Nu har vi fått en ny invalsblankett med mer information och uppdaterat den med ännu mer information. Dessutom bifogas hela stadgarna. Nu är det bara att sätta igång!

Hemsidan är lite krånglig att uppdatera. Tills vidare, kontakta mig så skickar jag blanketten.

suzanne.delaval@arkitekturanalys.se  

Stadgar.doc

Bookmark and Share