Lidingö Zontaklubbs stipendium

Människor känner ökat ansvar för miljön och blir alltmer intresserade av återvinning. Du som vill bidra kring detta ämne är välkommen att söka årets Zonta-stipendium. Skicka in ditt förslag på hur man kan göra konst av begagnade saker. I Din ansökan skall Du ange namn, ålder och adressuppgifter. Berätta om Dina tankar kring denna konstform, samt lite om Dig själv, Dina fritidsintressen och hur Du vill använda stipendiet.

 

Ansökan skall skickas till lidingozontastipendium@outlook.com senast den 31 mars 2018.

Bookmark and Share