Klubbens historia

Södertälje Zontaklubb chartrades 1985-09-30 och har nummer 1127. Klubben bildades av Trosa Zontaklubb.

Presidenter

Gunbritt Trobeck                                                    2015 - 2016

Sara Lodin                                                              2013 – 2015
Sofi Cyréus                                                             2012 – 2013
Anna-Karin Andersson                                         2010 – 2012
Ewa Ericson-Carlqvist                                          2007 – 2010
Lotta Lindstram                                                     2005 – 2007
Katarina Sjölander                                                2004 – 2005
Kerstin Lundqvist                                                  2002 – 2004
Ann-Christine Dantoft                                           2000 – 2002
Ulla-Gun Ärlehag                                                  1998 – 2000
Solveig Nilsson                                                     1996 – 1998
Kerstin Lundqvist                                                  1994 – 1996
Kristina Karlsson                                                  1992 – 1994
Monica Thurell                                                       1990 – 1992
Beryl Sten                                                               1988 – 1990
Anita Hellrup                                                          1987 – 1988
Lena Tolander                                                       1985 – 1987

Medlemsutveckling

Antal medlemmar har under årens lopp varit ganska konstant, ca 30 medlemmar. Vid starten hade klubben 30 medlemmar.

Deltagande i lokalsamhälle

Kvinnodagen anordnad av Södertälje Kommun i Södertälje Stadshus och Campus Telges Mässa.

Anordnande av areamöten och distriktsmöten

Södertälje Zontaklubb har anordnat tre areamöten 1994, 1995 och 2009.

Seminarier

Klubben har haft ett antal FN-seminarier, 1992, 1995, 1997, 1998 och 2012.

Klubbmedlemmar som suttit i distriktsstyrelsen eller distriktskommittéer

Följande medlemmar har varit engagerade i distriktet, Kerstin Lundqvist och f.d. medlemmarna Beryl Sten och Monica Thurell.

Internationella styrelsen eller i internationellt

Beryl Sten och Monica Thurell har varit engagerade internationellt.

Egna projekt

Södertälje Zontaklubb har under åren stött Kvinnojouren, Brottsofferjouren och Juventas Systrar. Vi har gett bidrag till byggandet av ett kvinnohus i Bukavu i Kongo där de våldtagna kvinnorna får en fristad.  I kvinnohuset får de kongolesiska kvinnorna vila, eftervård, utbildning och möjlighet att återvända till sina hem.

VI har också haft ett par Mentorskapsprojekt som vänt sig till unga akademiker på väg ut i arbetslivet.

YWPA-stipendiater

2016      Medea Nori                         Täljegymnasiet

2015      Emilia Afram                       Jämställdhet, Täljegymnasiet

2014      Ingen utdelning

2013

2012

Kim Lindqvist

Sarah Gerber

Friluftsfrämjandet, Tjejhuset, Sta Ragnhilds gymnasier

Demokrati och integration,

2011

Vendela Rundberg

Jämställdhet, Globala Gymnasiet

2010

Jessica Soares

Taekwondo,

2009

Natasha Ryan

Juventas Systrar, Naturvetargymnasiet

2008

Jenny Axelsson

Unga Hjärtan (etik, moral och mobbing), Naturvetargymnasiet

2007

Ingen utdelning

 

2006

Caroline Ehrlander

Jämställdhet

2005

Michelin Anton

Jämställdhet

2004

Ingen utdelning

 

2003

Hesni Jebrael

Elevrådsarbete

 

Johanna Robinsson

SBBK-ungdomar

 

Stimulansbidrag

2012                    Brenda El Rayess
2011                    Sofia Nordqvist