Distriktsmöten

Nästa distriktsmöte äger rum i Kalmar den 20 – 21 maj 2017. 

Ett distriktsmöte hålls vartannat år, det år som det inte är något Convention. Vid distriktsmötet tas distriktsövergripande frågor upp. Dessutom väljs distriktets poster för nästa biennium.

Bookmark and Share