Klubbens projekt

Stockholm I har en särskild arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag på lokala projekt som är linje med Zonta Internationals mål och syfte och som klubben känner samhörighet med och vill stödja. Stödet kan ges i form av ekonomiskt bidrag, men - kanske ännu viktigare - även i form av tid och engagemang från medlemmarna.

Genom olika aktiviter, som t ex loppis och att delta i det årliga Bokbordet på Drottninggatan försöker vi sprida kunskap om Zonta och vad vi gör för att samla in medel till projekten.

Bokbordet på Drottninggatan, 16 augusti 2015

Läs om de lokala projekt vi stött de senaste åren här!

Bookmark and Share