Lokala projekt

Som en av klubbarna i Zonta International stöder vi genom våra medlemsavgifter och insamlade medel självklart de projekt som stöttas inom ramen för ZI:s arbete. Utöver det har Stockholm I bidragit med finansiellt stöd till flera projekt i linje med Zonta Internationals mål och syfte, på lokalt initiativ av klubben. 

Dörren

Under 2014 –15 gick Stockholm I:s stöd till projektet Dörren som vänder sig till framförallt tjejer mellan 16 och 25 som lever under tuffa omständigheter, vistas i riskmiljöer och har ofullständig skolgång. Idag består Dörren av tio ateljéer (musik, teater, foto, film, design, tidningsredaktion, kör, dans, skrivateljé och tjejgrupp). Ateljéerna leds av professionella och tanken är att genom kreativa ämnen väcka ungdomarnas lust och engagemang och därigenom öka deras självkänsla och självförtroende. Projektet erbjuder också en praktikplats under tre månader i projektet Dörren till arbetslivet samt även mentorer tack vare samarbete med Rotary Gamla stan och Zonta Stockholm I.

Zonta Stockholm I stöder även Dörrens tjejgrupp ekonomiskt. Tjejgruppen är en viktig ateljé där bara tjejer har tillträde.

Projektet Dörren tilldelades 2016 års Nelson Mandela-pris av Stockholms stad.

Ersta Flickhem Valåkra gård
Under verksamhetsåret 2014 gick stödet till Ersta Flickhem Valåkers gård i deras arbete med utsatta, ofta sexuellt utnyttjade, unga flickor.  Flickorna på Valåker tilldelas ansvar för hästar som hjälpmedel för att lära sig återvinna självkänsla och tillit.

Young Women in Public Affairs Award (YWPA Award)
Stockholm I utser tillsammans med övriga fem Zontaklubbar i Stockholm samt Lidingöklubben tre gemensamma YWPA-stipendiater som erhåller 10 000 kr vardera. Stipendierna delas ut i april vid en gemensam ceremoni.

En brunn i Kikurro, Kenya
Klubben har under ett antal år tidigare sponsrat byggandet av en brunn i Kikurro, i Mashuru district i Kenya. Klubben har då avsatt medel för bidrag till fortlöpande underhåll.