Klubbens projekt

Klubben har ett eget lokalt projekt. Vi stödjer för närvarande tjejzonen.

Läs mer om Tjejzonens verksamhet på deras hemsida:www.tjejzonen.se

Bookmark and Share