Om klubben

Stockholms Zontaklubb II sammanträder tredje måndagen i månaden, januari – maj och september –december. Våra möten hålls kvällstid. Klubben har 38 medlemmar

Styrelsen 2016-2017

President:  Monica Nihlvin
mnihlvin@gmail.com

Vice President:  Siv Svensson
sivst48@gmail.com

Sekreterare: Lena Andersson 
lena@atriumdesign.se

Kassör: Annika Lundström 
annika645@telia.com 

Klubbmästare: Elisabeth Schell
e.schell@telia.com

Övrig ledamot:  Eva-Lena Ahlesten 

eva-lena@ahlesten se

Suppleant: Elin Wik Ogenstedt
elinwikogenstedt@yahoo.se                                                                                      

 

Historik
Stockholms Zontaklubb II bildades 1954 av bl a Lisa Leffler-Högberg, som också blev klubbens första ordförande, och Anna-Lisa Agnell-Radhe, som sedan efterträdde henne.

Lisa Leffler-Högberg var civ ing, ledamot av stadsfullmäktige i Göteborg 1949-1951, chef för ICAs Provkök 1954-1963, ordförande i Stockholms Yrkeskvinnors klubb samt nämndeman i Stockholm 1955-1973.

Anna-Lisa Radhe, fil. kand., var den första kvinnliga aktuarien 1954, avd dir UHÄ 1967-1982 samt nämndeman i Stockholm 1960-1968. Anna-Lisa Agnell-Radhe är den enda av klubbens medlemmar som varit med sedan klubben startades.

Bookmark and Share