Klubbens program

Våren 2017:

18/1: Klubbmöte, vi besöker Kungliga Musikhögskolan och äter därefter pizza på Proviant. AD Christel Schultz besöker oss.

15/2: Klubbmöte med valmöte och miniegoföredrag av Eva Andersson. Lokal: Hotell Terminus.

15/3: Klubbmöte: Visning av Suzanne Ostens film Flickan, mamman och demonerna. Suzanne Osten är närvarande och samtalar med prof. Tytti Soila och Margaretha Hertelius, Schizofreniförbundet. Lokal: Filmhuset, Mauritz. Vi samlas 18.30.

5/4: Gemensamt klubbmöte med Stockholmsklubbarna och Lidingö. Mingel, middag, underhållning och stipendieutdelning.

Lokal: Bullkyrkan, Gamla Stan.

17/5: Våravlsutning, advokatsamfundet.

Du som är medlem i klubben ska om iget annat anges i kallelsen avanmäla dig om du inte kan komma på ett möte, avamälan görs till mailadress: stockholm3 (at) zonta21.org.
 
Zontor från andra klubbar är hjärtligt välkomna till våra möten. Anmälan görs till klubbmästare på mailadress: stockholm3 (at) zonta21.org

Bookmark and Share