Klubbens projekt

För närvarande har klubben två egna projekt:

Vi samarbetar med Korta Vägen vid Stockholms universitet där våra medlemmar har möjlighet att fungera som stödpersoner till nyalnlända kvinnliga akademiker.

Vi stöder även Alla Kvinnors Hus i Stockholm.

Bookmark and Share