Om klubben

Nr 617 av Zonta International, Distrikt 21, Area 02

Stockholms tredje zontaklubb har ca 45 medlemmar. President: Camilla Bardel.

Mötesdag är tredje onsdagen varje månad utom juni, juli och augusti. I december är det oftast andra veckan, då vi brukar ha julauktion. Möteslokal växlar.

HISTORIK
Klubben bildades 1968 på initiativ av Stockholm Zontaklubb II, då Stockholms östra Zontaklubb. Dr Maj Levander var klubbens första ordförande. På initiativ av Stockholm Zontaklubb III har zontaklubbar bildats i Strängnäs, Mariefred och Eskilstuna. Läs mer

VERKSAMHET

Till de månatliga mötena bjuder klubben in föreläsare för att fördjupa medlemmarnas kunskap i ämnen som berör klubbens verksamhet (se även klubbens projekt). Klubbmötena innehåller också egoföredrag.

Bookmark and Share