Om klubben

STYRELSE 16/17:

President: Anne Lagerheim ; Kassör: Helen Westblom Jonsson; Sekreterare: Servan Bozarslant; Klubbmästare/ vice president : Ingela Karlsson;  Övriga ledamöter:  , Christina Frid, Camilla Carlberg, Catharina Sällström

VALBEREDNING: Louise Askerås, Maire Rähn och Camilla Carlberg

INVALSKOMMITTÈ:  Margaretha Herthelius, Anna Löfqvist,

WEB MASTER:  Christina Frid

REVISORER: Britta Engström,  Eva Nissen

ANTAL MEDLEMMAR: 25 medlemmar 

ÅRSAVGIFT för 17/18 betalas i förskott våren 2017:  1550kr plusgiro  4287435-4

INTRÄDESAVGIFT:  250 kr

KLUBBMÖTEN AVGIFT: 300kr inkluderar mat.

Avanmälan till ingelathea/a/gmail.com senast torsdag före möte.

Bookmark and Share