Tidigare års stipendiater

Här hittar ni de YWPA-stipendater som Stockholm V nominerat genom åren:

2012

Stockholmsklubbarna har tilldelat Nina Sirén Gualinga, Ida Arnstedt och Hermine
Bond 2012 års YWPA stipendier.

Nina Sirén Gualinga har på ett ansvarsfullt sätt dragit
visdom av sin mångkulturella bakgrund och engagerat sig i kampen för kvinnors
utbildning och rättigheter i samhället. Hon har särskilt koncentrerat sig på
Sydamerika och ursprungsbefolkningen i den indianby i Equador där hon vuxit
upp. Med en plattform av framtida studier inom medicin och juridik ser hon
stora möjligheter att kunna realisera sin kamp för utbildning av kvinnorna
samtidigt som hon starkt vill värna om den unika kultur som råder hos
ursprungsbefolkningen. Det starka engagemang och ansvarstagande för sitt unika
arbete som Nina visar, är en fin inspirationskälla för andra unga kvinnor.

Ida Arnstedt har med entusiasm och målinriktat engagemang
ägnat sig åt utbildningsprojekt och internationellt studentutbyte. Hon är
speciellt fokuserad på utbildning av barn i Indien genom en
välgörenhetsorganisationen Pratham. Hon har själv startat en Pratham elevgrupp,
där man sprider information och samlar in ekonomiska medel för utbildning av
framför allt kvinnor och barn i Indien. Genom att studera handel och ekonomi
efter studenten hoppas Ida kunna starta egen företagsverksamhet och få
möjlighet att stödja välgörenhetsprojekt för utbildning av kvinnor i världen.
Ida visar genom sitt stora engagemang på flera plan en stark målmedvetenhet och
stor mognad.

Hermine Bond har med starkt engagemang och kraft visat sin
vilja att stärka kvinnors position i världen. Hon är bl a engagerad i en
förening "Young Women Society" som arbetar med att förbättra kvinnors och barns
situation i Rio de Janeiro. Hon kommer inom kort fara till Laos för att där
delta i uppbyggnad av en skola, starta ett bibliotek mm. Hermine vill studera
juridik efter studenten. Med juridiken som grund vill hon engagera sig i
kvinnoorganisationer och påverka möjligheten att förbättra kvinnors
livssituation och stärka deras position i samhället.

Hermine har stora visioner om kvinnans framtida situation i världen och hon
önskar satsa stor energi på att förverkliga dessa.

2010

Nanna Hallberg tilldelas stipendiet Young Women in Public
Affairs av Zonta klubb Stockholm V.

Nanna får stipendiet för sitt mångåriga och starka engagemang för tibetanska
flyktingbarn. Redan som 13-åring startade hon organisationen OBS - Others
Before Self, från början i samarbete med TCV. I starten samlade hon ensam in
pengar genom att föreläsa och informera i skolor och servicehus och reste även
till Indien för att försäkra sig om att de svarta tavlor och matteböcker hon
bekostat nått fram. Organisationen är numera självständig, växer och består
idag av 15 medlemmar i åldern 15-18 år som samlar in pengar med målsättningen
att bekosta en egen skola för fattiga barn i Tibet.

Hannas stora engagemang genomsyrar hennes fritid och målsättningen är att
hon skall kunna arbeta med och utveckla organisationen som sitt arbete
framöver.

Hon ser tillgång till utbildning som den viktigaste vägen att stärka
kvinnors status och möjlighet till utveckling.

Nanna går i 2:a ring på Globala gymnasiet, Stockholm

2009

Amanda Löfgren är 16 år och fyller 17 i höst. Går på Kungsholmens gymnasium,
1.a ring naturvetenskaplig internationell linje. Är mycket engagerad inom
Globträdet (precis som Karin Bergmark, som fick vårt stipendium -06, hon är
idag projektledare inom Statens ungdomsråd)) som arbetar internationellt för
barnens framtid, och hon har där deltagit vid olika engagemang bla
"Värdsmästerskapet i samarbete" i Stockholm och i Kampala. Hon är
också travtränare för barn och ungdomar vid Solvalla Travskola

2008

Julia Ågren Brolin. Hon är född 1990 och går International Baccalaureate
programmet vid Åva gymnasium, Täby. Hon är aktiv scout och scoutledare. Är även
kyrkligt engagerad och har deltagit som ungdomsledare vid lägerverksamhet. I
gymnasiet har hon medverkat som en av ledarna vid "kick off " arrangemangen för
de nya eleverna och hon ingår i en grupp som hjälper eleverna i det svenska
programmet att utveckla sin engelska. Hon är även utsedd att representera Åva
gymnasium under "the Global young leaders conference 2008".

Julia vill studera psykologi och konst i England, men innan hon startar mer
målinriktade studier vill hon arbeta som volontär i Afrika .

Julia kommer till vårt majmöte för att ta emot stipendiet och då har vi
möjlighet att träffa henne.

(Stina Söderberg, stipendieansvarig Zonta V)

2007

Tuss Ekman, Kungsholmens gymnasium. Tuss erhöll även distriktets stipendie.

2006

Anna Bergmark, Kärrtorps gymnasium

2005

Cecilia Säverman, Viktor Rydbergs gymnasium

 

Bookmark and Share