Om klubben

Charternummer: 1327

Charterdag: 24 juni 1991

Klubbmöten: 1:a torsdagen i månaden (utom juni, juli & augusti)

President: Jeanette Danielson

PG: 54 37 33-0

e-post: stockholm5@zonta21.org

Verksamhet

Klubben har månatliga medlemsmöten med ett varierat programinnehåll. Vid sidan av att ta upp aktuella samhällsfrågor har programmen det uttalade syftet att locka till god närvaro. Medlemmarna delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper till varandra. Att tid även avsätts för informell samvaro anser vi väsentligt. Genom av vi lär känna varandra bättre kan vi fungera som ett arbetande kvinnligt nätverk där medlemmarna i alla avseenden stödjer varandra.

För närvarande är det ett uttalat mål att öka antalet medlemmar i klubben.

Historik

Klubben bildades den 24 juni 1991 i syfte att hälsa nya medlemmar välkomna från Stockholms södra stadsdelar. Klubben har en bred representation av företagsledare, akademiker, offentlig förvaltning och kreativa yrken. Den första ordföranden var professor Annika Isberg. Charterfesten hölls den 5 oktober på Wasamuseet. Klubben firade 10-årsjubileum den 8 september 2001 på Sturehofs slott vid Mälaren utanför Stockholm.
Historia till 100 års jubileet.

Klubbens presidenter


2015-2017 Jeanette Danielson
2013-2015 Ljúfa Elfwing
2011-2013 Ingegärd Ångström
2009- 2011 Eva Tärnfors
2007-2009 Katarina Ek-Nilsson
2005-2007 Ljúfa Elfwing
2003-2005 Stina Söderberg
2001-2003 Ingegerd Peterson
1999-2001 Nina Haglund
1997-1999 Nina Arreholt
1995-1997 Birgitta Kolmodin-Hedman
1993-1995 Eva Svanborg
1991-1993 Annika Isberg

Bookmark and Share