Tidigare möten

Våra tidigare möten

VI:s tidigare klubbmöte finns att läsa härnedan. Vill Du se bilder från mötena gå in på Tidigare mötesmaterial, underkatalogen till vänster.

Våren 2015

18 maj Besök på Anne Kuylentierna Arnström, Svenska Bostäder. VD Pelle Björklund berättar om tankarna och tidsandan då ABC-staden (Arbete, Bostad, Centrum) byggdes i Vällingby. Kallelsen

16 april Lunchmöte med egoföredrag av Gunilla Kyle Kolsrud på Axfood och valberedningens förslag på ny styrelse. Kallelsen..

11 mars Presentationer av Per Hellsten, Hotell hellsten, och Raisa Lång Velazco, ansvarig bl.a. för Fryshusets för tjejgrupp inom projekt för ensamkommande flyktingbarn, läs kallelsen.

10 februari Egoföredrag av Malin Ryttberg på KTH:s centrala universitetsförvaltning om dess inre arbete för utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap i världsklass, se kallelsen.

12 januari Camilla Kuylenstierna, marknadsförare, företagare och författare, om att vara ansvarsfull och om hur man kan hjälpa den som dricker farligt mycket. Läs kallelsen.

Hösten 2014 

8 september Årsmöte

7 oktober Egoföredrag av Rita Koskinen, presentation av diskriktets arbete enligt besluten från Convention, se kallelsen.

12 november Arielle Öster tar oss med till Maasaiernas Mara i Kenya och berättar om sitt arbete mot könsstympning av flickor, se kallelsen

11 december Tora Derkert presenterar sin farmor Siri Derkert och hennes liv och konst. Läs kallelsen.

Våren 2014

20 januari  Klubbens 10-årsjubileum, läs jubileumskriften, 10 år med Zonta VI.

18 februari  Om Ekumeniska följeslagare i Israel och Palestina.

19 mars  Om Kris- och katastrofberedskap och frivilligorganisationers roll.

10 april  Lunchmöte (valmöte) med egoföredrag av Anne Kuylenstierna Arnström, om Arvsfonden.  

19 maj Valmöte med introduktion av klubbens lokala projekt med Fryshuset.

Hösten 2013

2 september
Mötet ägnades åt klubbens förslag till nya stadgar och egoföredrag av klubbmästaren Suzanne Wohlin. Se kallelsen här.

1 oktober
Vid årsmöte tackades av den avgående styrelsen och en speeddating tog vid. Resultat: många uppslag för kommande aktiviteter!  Kallelsen finns här.

8 november
Deltagande i konferensen "Go Zonta - Kvinnlig kraft bygger nya världar" på Zontadagen 8 november på Magna Aula vid Stockholms universitet. Se det inspelade programmet på Stockholms Universitets hemsida. En sammanfattning av konferensen på engelska avrapporterades till Zonta International. Läs rapporten Go Zonta 2013 Summary här.

5 december
Klubbmöte med tema Japan: Klubbmedlemmar Anita Bock och Mineko von Euler berättar om sina vistelser i Japan. Se kallelsen här.  

Våren 2013 

21 januari   Elisabeth Fura talar om mänskliga rättigheter
19 februari  Cancer-  och  Trafikskadades Riksförbund med Gudrun Sköld och Eva Bengtsson
21 mars       Klubbmöte följt av "La Cage aux Folles"
18 april        Lunchmöte med Valmöte
20 maj         Margareta Neld talar om professionellt styrelsearbete och mångfald

 


Bookmark and Share