Klubbens projekt

En viktig del av arbetet för oss som är aktiva i Zonta är att stödja både lokala och internationella projekt som stärker kvinnans ställning i samhället. Vi samlar in pengar på olika sätt för att kunna stödja projekten. För Zonta Stockholm VI är vårt mentorprogram den viktigaste intäktskällan för oss. Du kan läsa mer om det under Mentorprogram i menyn till vänster.

 

(Diplomutdelning vid avslutningen av mentorprogram 2015. Foto: Mineko von Euler-Chelpin)

 

Fler projekt

Vi stödjer Zonta Internationals serviceprojekt. Läs mer om de projekten på Zonta Internationals hemsida – klicka här.

Vi stödjer även projekt lokalt i vår närmaste omgivning, t.ex. ett projekt som Fryshuset startar nu i april.   

Vi tar gärna emot ansökningar för stöd till framtida lokala projekt. Tidigare har vi bland annat gett stöd till Tjejzonens Storasysterprojekt för att stödja unga flickor i vår absoluta närhet och till MARTA, ett projekt i Lettland för att motverka människohandel och våld i hemmet.

Kriterier för projekt som kan få bidrag och ansökningsblankett finns i menyn till vänster. Ansökan skickas till presidenten i Zonta Stockholm VI. 

Har du frågor? Kontakta:

President Katarina Hamnström, hamnstromkatarina@gmail.com

Kassör Anita Hellrup, aa.hellrup@gmail.com, 070-743 86 46

Bookmark and Share