Mentorprogram

Är du en kvinna med ambitioner och vilja att komma vidare i din yrkesroll?

 

Ta chansen att utvecklas i ditt yrkesliv med hjälp av en personlig mentor

 

Stockholms Zontaklubbar startar i april 2016 det tionde mentorprogrammet sedan starten 2006.

Hittills har drygt 170 kvinnor mellan 25 och 50+ deltagit som adepter. Mentorerna är Zontamedlemmar som alla har lång erfarenhet från ledande befattningar. Programmet är ett win-win-projekt där överskottet går till andra kvinnoprojekt, lokalt och internationellt.

Mentorprogrammet innebär en unik möjlighet för yrkeskvinnor att få stöd i både yrkesmässig och personlig utveckling. Som adept ingår man i ett nio månader långt program som ger inspiration, eftertanke, nya tankesätt och perspektiv. För att vidga adeptens perspektiv matchas mentor och adept bland annat så att de inte har samma yrke och/eller kommer från samma bransch.

 

Målgrupp för programmet är professionellt verksamma kvinnor. Du som idag är mellanchef, egen företagare, kvalificerad projektledare eller specialist inom något område, alternativt verksam inom kultur eller samhälle, och vill utvecklas, är välkommen att anmäla ditt intresse.

   Vår ambition är att skapa en dynamik mellan olika yrkesgrupper och ålderskategorier samt nya forum för personliga och professionella kontakter över gränserna inom Zontas nätverk.  Det moderna mentorskapet, till skillnad från coaching, bygger på en utvecklande dialog mellan adept och mentor, där fokus uteslutande riktas mot adepten. Mentorsamtalen bygger på adeptens målsättning och önskan. Samtalen är helt konfidentiella.

    Genom mentorprogrammet ges även möjlighet att knyta nära kontakt med hela gruppen som ingår i programmet. Alla adepter och mentorer träffas vid fem gemensamma möten under programmets gång. Dessutom finns hela Zontas nätverk av kvinnor i ledande befattningar i Sverige och internationellt som tillgång för programmets deltagare.

   Mentorerna, som ställer upp utan ersättning, är Zontamedlemmar som har eller har haft nyckelbefattningar i yrkeslivet. Inför varje nytt program erbjuds mentorerna ett seminarium för att stärka och utveckla sig som mentorer. I samband med de gemensamma mötena samlas mentorerna på förhand för att lyfta och diskutera gemensamma frågor.

   Som adept får du

  • möjlighet till personlig utveckling i din yrkesroll för att förtydliga framtida målsättningar samt få insikter i ledarskap och entreprenörskap.
  • möjlighet att få en bred exponering och kontaktyta i det stora nätverk som finns inom Zonta både vad gäller olika yrkeskompetenser, erfarenheter och internationella kontakter.

 

   Vid programmets start tilldelas du en personlig mentor som passar utifrån dina mål och din bakgrund. Du och din mentor träffas ungefär 1 gång per månad under minst 1.5 tim vid varje tillfälle. Din mentor är också länken till andra medlemmar inom Zonta som kan bistå inom andra områden som du är intresserad av. Matchningen av mentorer och adepter sker under ledning av Sara Henryson, chefsrekryterare, i samråd med övriga i styrgruppen för mentorprogrammet.

 

   Vid de gemensamma mötena på kvällstid inklusive gemensam middag och nätverkande har

bl a följande ämnen behandlats: Ledarskap; Genuskunskap; Mångfald; Karriär; Retorik och presentation; Entreprenörskap. Bland våra föredragshållare finns exempelvis Christina Jutterström, Sofie Gunolf, vd Indiska, Christina Tillman, vd Gudrun Sjödén, Marie-Louise Zeisig, retorikexpert och vd Framtona, Lena Gustafsson, vd Good Relations och Styrelsebalans, Lotta Snickare, ekonomie doktor i genus KTH, Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid,  Hellen Wohlin Lidgard, civilingenjör och grundare av Pointer, Margareta Neld, vd Neld International Consulting.  

  

Ett urval av de företag och organisationer som adepter genom åren representerat: Abbot Scandinavia, Accenture, Adidas, Advokatfirman Cederquist, American Express, Axfood, Bonniers, Carnegie, City Mail, CMA Microdialysis, Dell, EF Education First, EKN, EpiServer, Ernst & Young, Folksam, Handelsbanken, Hennes och Mauritz, HiQ, Indiska Magasinet, ITT, Kammarkollegiet, Karolinska, Mercuri International, Micronic Mydata, Nordea, Otsuka Pharma Scandinavia, Philips, Riksbyggen, Pfizer, Riksrevisionen, Saab Group, SEB, SJ,  Sogeti, Stille, Stockholms universitet, Svenska Kyrkan, Swedbank, Säkerhetspolisen, TDC Sverige, Thomson Reuters, Vattenfall, Weber, Weleda, Veolia Transport, Verizon Enterprise Solution, Volvo, VRE Education, Xylem, Åhléns.

   Utvärderingen av hur adepter och mentorer uppfattade Mentorprogrammet 2015 gav 7.2 av 8 möjliga poäng.

Har du frågor om Stockholms Zontaklubbars Mentorprogram, kontakta oss i styrgruppen för Mentorprogrammet:

Agneta Siberg, agneta.siberg@cdmarinvest.se, tel 070-391 22 65

Gunhild Sällvin, gunhild.sallvin@incorema.se, tel 070-624 20 05

Sara Henryson, sara.henryson@humanexus.com, tel 070-992 52 52.

 

Kostnaden för programmet inkl måltider vid de gemensamma mötena är 17 000 kr för arbetsgivaren, 5 000 kr om adepten betalar privat.Utbildningen är momsbefriad.

 

Senast den 28 februari 2016 vill vi senast ha din anmälan.  Anmäl dig här

Läs mer om Mentorprogrammet och kommentarer från tidigare adepter på Zontas hemsida, http://www.zonta21.org/

 

                        **********************

 

Zonta är en global organisation med drygt 30 000 yrkesverksamma kvinnor i 67 länder.

Zonta arbetar för

  • alla kvinnors rätt till god hälsa, utbildning och yrkesutveckling
  • att skapa bestående förbättringar för utsatta kvinnor genom lokala och globala projekt
  • att alla kvinnor ska omfattas av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
  • att förbättra kvinnors juridiska, politiska och ekonomiska ställning
  • samförstånd och fred genom en världsomspännande organisation av yrkesverksamma personer i ledande ställning.

    Zonta har konsultativ status i FN och driver projekt tillsammans med olika FN-organ.

    I Stockholm finns åtta Zontaklubbar inkl Lidingö och Södertälje.

 

 

 

 

Gruppbild mentorer13-14

(Mentorer vid avslutningen i april 2014. Foto: Mineko von Euler)

Det tionde programmet startar i april 2016 och pågår till december 2016. Är du intresserad av att delta som adept i kommande progam?  Läs mer under Bli adept i menyn.

Vår ambition är att skapa en dynamik mellan olika yrkesgrupper och ålderskategorier samt nya forum för personliga och professionella kontakter över gränserna inom Zontas nätverk. Det moderna mentorskapet bygger på en utvecklande dialog mellan adept och mentor där fokus riktas uteslutande mot adepten. Mentorns roll är att kunna leda utvecklande samtal samt att lyssna, reflektera och återkoppla. Både mentorn och adepten utvecklas genom samarbetet. Mentorn vinner själv nya perspektiv genom samtalen och utvecklar sitt eget ledarskap. Anmäl dig här

Styrgruppen för Mentorprogrammet 2016:

Sara Henryson
Agneta Siberg
Gunhild Sällvin

Bookmark and Share