Bli adept

Varmt välkommande

Målgrupp för adepterna är professionellt verksamma kvinnor. Vi vänder oss till den som idag är mellanchef, egen företagare, kvalificerad projektledare eller specialist inom något område, alternativt verksam inom kultur eller samhälle och vill utvecklas till en framstående roll.

Vid programmets start tilldelas varje adept en personlig mentor som passar utifrån din bakgrund. Mentor och adept träffas ungefär 1 gång per månad under 1.5 - 2 timmar vid varje tillfälle. Matchningen av mentorer och adepter sker under ledning av Sara Henryson, chefsrekryterare, i samråd med övriga styrgruppen för mentorprogrammet.

I programmet ingår även gemensamma träffar för alla adepter och mentorer vid fyra tillfällen med intressanta föredrag kring ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. 

Mötena sker efter kontorstid kl 18.00 – 22.00. Middag serveras vid samtliga gemensamma möten. 

Mentorerna ställer upp i programmet utan ersättning. Programkostnaden för adepter är 17 000 kronor för arbetsgivaren och 5 000 kronor för privatpersoner. Överskottet från Mentorprogrammet går till projekt som stödjer kvinnor lokalt och internationellt.

Här hittar du anmälningsblanketten: Anmälan till Zontas mentorprogram.

Gunhild Sällvin
tel 08-624 2005
e-post gunhild.sallvin@swipnet.se

Bilder från en av de gemensamma träffar under programår 2015

Christina Baines och Christina Jutterström höll inspirerande föredrag vid avslutningen.

 

Christina Baines och Gunhild Sällvin under en livlig frågestund.

Bookmark and Share