Kommentarer

Så här kommenterar några av adepterna programmet

”Programmet har betytt oerhört mycket, både privat och yrkesmässigt. Mentorn har fått mig att tänka i nya banor och våga ta steg jag inte trodde jag skulle ta.”

”Det har varit en fantastisk möjlighet att få tillfälle att fokusera på mig, mitt arbete och mina funderingar – och få hjälp att komma vidare.”

”Jag har verkligen fått studera mig själv och insett vad jag är kapabel till och hur jag ska nå dit. Det har också varit väldigt inspirerande att få ta del av de gemensamma föreläsningarna och känna sig delaktig i något väldigt viktigt.”

”Genom programmet har jag tagit flera aktiva ”egna” beslut för att påverka min karriär och min balans i livet. Och att jag tvingats tänka ända fram till 2034!”

”Det är en stor behållning att kunna diskutera och ventilera med någon som inte sitter i den egna organisationen, att kunna diskutera förutsättningslöst.”

”Att möta någon med livserfarenhet som har gått igenom saker man själv är på väg in i och få dela erfarenheter är en gåva.” 

”Det har varit en inspirationskraft för att få en mer klar bild om var jag vill vara i framtiden och hur jag ska göra mina prioriteringar. Nu vet jag vad det är som driver mig och att det innebär att jag själv måste aktivt göra nya val, vilket i sig kan vara lite skrämmande men samtidigt inspirerande, spännande men framförallt utmanande.” 

”1. att jag har kunnat distansera mig och få perspektiv på min situation 
2. att jag har fått verktyg och stöd att kunna hantera besvärliga situationer
3. att jag har förstått betydelsen av nätverk
4. att jag lärt mig mycket om mig själv, framförallt varför inte vissa saker blir av
5. fått energi” 

”Jag vill tacka alla  som gjort denna underbara resa möjlig och för fina möten. Tack för möjligheten till en utveckling som jag inte trodde var möjlig.”


Så här kommenterar några av mentorerna programmet

”Det är ett mycket meningsfullt Zontaprojekt i syfte att stöjda kvinnor i deras yrkesverksamhet. Detta projekt är ett konkret exempel på vad vi bör ägna oss åt i Zonta: personligt engagemang, att dela med sig av sina yrkeserfarenheter och att sprida kunskap om nätverket Zonta i gärning snarare än i ord.” 

”Det har varit stimulerande att få gå in i mentorsrollen och följa en persons utveckling. Det är fascinerande vad mycket som händer och att rollen som god lyssnare sätter igång så många goda processer. Det har varit en kick att känna att jag på så sätt kunnat vara till nytta för en annan person.” 

”Mycket bra strukturerat och proffsiga träffar. Jag har även fått ett bra verktyg att arbeta med i mitt eget ledarskap.”yg att arbeta med i mitt eget ledarskap.”

Bookmark and Share