Om klubben

Stockholms senaste Zontaklubb, nummer VI, startade år 2003, och är ZI Club nr 1760. Idag har klubben 44 medlemmar från cirka 30 år och uppåt. 

Följ konversationen och engagera dig i sociala medier via vår facebooksida 

Gå med här

 

Styrelse 2015/2016

Styrelsen Zonta Stockholm VI (2015-2016)

Engagemanget för att stärka kvinnors ställning i världen är stort. Klubben driver varje år ett mentorprogram för kvinnor där även Zontor från andra klubbar deltar som mentorer. Tack vare mentorprogrammet kan vi bidra till att finansiera såväl lokala projekt som stipendier och Zontas internationella projekt.

VI har organiserat Areamöte 25 maj, 2015, i Stockholm. Då delades ut YWPA (Young Women in Public Affairs) stipendium till Laura Andersson, Vanessa Behre och Boshra Yasmin. 
Se bildreportage på Zonta Stockholm VI:s första sida, http://www.zonta21.org/Klubbar/Area2/Stockholm-6/

Zonta VI startade sitt nya lokala projekt i samarbete med Fryshuset i februari 2014.

Några bilder från 10-års jubileumsfirande. 

Musiker höjde feststämningen, tidigare presidenter spånade om Zontas framtid och alla jublade. 

  

Toast master and club master

Bookmark and Share