Styrelse


 Styrelsen höst 2015-vår 2016

President: Katarina Hamnström

Vice president: Anne Kuyhlenstierna

Sekreterare: Rita Koskinen


Kassör: Anita Hellrup


Klubbmästare: Cecilia Leijonhufvud

Infomaster: Linda Hjorth

 

Suppleant: Anita Bock

Bookmark and Share