Klubbens program

Program hösten 2016

10 september: Areamöte i Stockholm

12 september: Vi hade årsmöte. Dessutom rapporterades det från Convention i Nice.

10 oktober: Har vi möte tillsammansmed vår systerklubb här i Uppsala Zonta II. Preliminär gäst och föreläsare är vår nya guvernör Christina Rylander Bergkvist från Sundsvall.

14 november: Hemma-hos-möte. Detta innebär att klubbens medlemmar delar upp sig i mindre grupper. Var och en av dessa grupper träffas hemma hos en Zontasyster i klubben. Där äter vi en bit mat och diskuterar ett förutbestämt ämne. 

12 december: Julmöte på någon av Uppsalas restauranger 

Anmälan sker per epost till zonta_uppsala_i@outlook.com

Betalning sker vid ankomst till mötet. 

Bookmark and Share