Klubbens projekt

Vårt lokala projekt är att ekonomiskt och på andra sätt stödja Uppsala kvinnojours arbete. Uppsala kvinnojours målsättning är att verka för kvinnors och tjejers rättigheter och mot kvinnoförtryck i alla former.

2008 hade vi ett evenemang som hette ”Ett hjärtligt evenemang till förmån för Uppsala kvinnojour”. Föredragshållare var dokumentärfilmaren och Guldbaggevinnaren Nahid Persson som berättade om sig själv och sitt filmande av olika kvinnors liv i hemlandet Iran.

2010 deltog vi vid Uppsala Kvinnojours presentation av sin verksamhet i samband med internationella kvinnodagen i mars. I oktober kom Uppsala Kvinnojour till ett klubbmöte och informerade om sin verksamhet.

2011 på Alla hjärtans dag den 14 februari hade vi återigen ett evenemang där överskottet gick till Uppsala Kvinnojour. På vårt gemensamma möte med vår systerklubb i oktober var Uppsala Kvinnojour med och diskuterade sin verksamhet. Den 29 november hade vi ett Seminarium - 16 dagar mot kvinnovåld med temat Fruimport. Syftet med seminariet var att sprida kunskap, tankar och erfarenheter. Malin Olsson från Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige berättade om Vad är "fruimport"? Hur kan vi förebygga att det sker? Hur kan vi hjälpa de kvinnor som far illa?

2012 i samband med internationella kvinnodagen i mars hade vår arbetsgrupp som arbetat med Fruimport ett intressant seminarium i samma sejour som Uppsala Kvinnjour hade två seminarier.

2013 införde vi en julinsamling inom klubben till förmån för de kvinnor som söker hjälp hos Kvinnojouren. Vi samlade in gåvor som skulle ge en liten guldkant; presentkort på butiker och bio, böcker m.m.

2014 beslutade vi att ge en del av vårt överskott från föregående år som extra bidrag till "guldkant". På oktobermötet överräcktes en check på 6000 kronor. Även detta år samlade vi in julklappar till både barn och kvinnor. Dessutom hade en medlem skänkt många pussel som lottades ut vid julmötet vars intäkter gick oavkortat till Kvinnojouren.

Uppsala kvinnojours hemsida: 
http://www.uppsalakvinnojour.se/

Kontakt med Uppsala kvinnojour
Telefon: 018—10 10 49
E-post: kvinnojouren@uppsalakvinnojour.se

Stöd kvinnojouren!  plusgironummer  74 21 18—3

Bookmark and Share