Klubbens program

Program för månadsmöten 2017-2018

Nedan visas programmet för Uppsala II. Naturligtvis är du även välkommen till Uppsala I och deras aktiviteter. Till programmet för Uppsala I.

Mötesdag: Tredje helgfria onsdagen i varje månad, utom i juni, juli och augusti.

Hösten 2017

  • Onsdag 20 september: årsmöte, rapport från Distrktsmöte Kalmar maj 2017, inbjudna talare: om psykiatrins hus, psykisk ohälsa kontra psykisk sjukdom.   
  • Måndag 9 oktober: månadsmöte tillsammans med Uppsala I.Föredrag av två klubbmedlemmar i Uppsala II:  'Mäns våld mot kvinnor ur ett juridiskt och medicinskt perspektiv'.
  • Onsdag15 november: klubbmöte på Uppsala slott hos landshövningen.
  • Onsdag13 december: klubbmöte. Julavslutning.

Våren 2018

  • Onsdag 17 januari: klubbmöte.
  • Onsdag 14 februari: hemma-hos-möte.
  • Onsdag 21 mars: Zonta-projektmöte
  • Onsdag 18 april: valmöte
  • Onsdag 16 maj: klubbmöte. Våravslutning.

 

Skytteanum, Uppsala.

Bookmark and Share