2015 års NCK-stipendiat

2015 års stipendium har tilldelats Chrystal Kunosson, som är aktuell med en ny upplaga av boken Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar.

Boken ges ut av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala Universitet och är en tvärvetenskaplig antologi som samlar teoretisk och praktisk kunskap om mäns våld mot kvinnor. Chrystal Kunosson är utbildare vid NCK och har varit redaktör för den senaste upplagan av boken tillsammans med professor Gun Heimer, NCKs föreståndare och Annika Björck, tidigare utbildningschef vid NCK.

Chrystal tilldelas stipendiet för sitt arbete med att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och hur våldet kan motverkas, något som ligger helt i linje med Zontas mål om att stärka kvinnors rättigheter globalt och lokalt och rätten att leva i trygghet utan rädsla för våld.

"– Det är värdefullt att på detta sätt kunna samla experter från olika professioner. En vässad och uppdaterad lärobok ger ökad kunskap och en grund för det fortsatta arbetet för att förbättra situationen för våldsutsatta kvinnor", säger Gun Heimer.

För mer information se: http://www.nck.uu.se
Presskontakt: Klara Johansson, 018-611 91 34, klara.johansson@nck.uu.se

Bookmark and Share