Stiftelsen Carins Larssons Stipendiefond

2007 bildades Stiftelsen Carin Larssons Stipendiefond. Stiftelsen grundar sig på en donation från Carin Larsson och syftet med stiftelsen är att dela ut stipendier till kvinnliga studenter vid Mälardalens Högskola som studerar naturvetenskapliga ämnen. Stiftelsen förvaltas av Västerås Zontaklubb som också fattar beslut om mottagare av stipendierna.

Carin Larsson var en av grundarna till Västerås Zontaklubb och medlem i klubben under många år. Hon var apotekare och ville med sin donation dels stödja studerande kvinnor som utbildade sig inom ett område nära hennes eget, naturvetenskapens, och dels att stiftelsen skulle förvaltas av Västerås Zontaklubb som också låg henne varmt om hjärtat. Västerås Zontaklubb, liksom andra Zontaklubbar, har som målsättning att stödja kvinnor nationellt och internationellt. Carin Larsson har som en sann Zonta med sin donation möjliggjort att i framtiden kunna utdela stipendier till duktiga och ambitiösa kvinnor.

Bookmark and Share