Om klubben

Västerås Zontaklubb har charternummer 483.

Klubben har ca 53 medlemmar 2016.

Klubben chartrades den 4 maj 1961 vid en stor högtidlighet i Västerås domkyrka. Första ordförande var dåvarande stadsfiskal Märta Blomsterwall. Den 19 juni 2011 firade klubben 50-årsjubileum på Fiholms Säteri utanför Västerås.

Klubbmöten hålls första tisdagen varje månad (utom jan, juli och augusti).

Mötesplatserna varierar beroende på programmet. I samband med egoföredrag brukar medlemmens arbetsplats besökas.

Klubbens e-postadress: zontavasteras@gmail.com

Verksamhet

Klubben bidrar med medel till Zontas många internationella åtaganden. Vi har också egna projekt både lokalt och internationellt.

Styrelse

Ordförande, Sysse Hardenby, 070-588 33 61  sysse.zonta@comhem.se

Vice ordförande, Helena Jerregård, 070-517 34 80, helenaj@sics.se

Kassör, Helena Andersson, 070-165 80 34 , helena.andersson@bdo.se

Medlemsansvarig, Monica Westlund,  076-569 04 63, monika.westlund@vasteras.se

Programansvarig, Maria Fors, 070-532 53 30, maria.fors@vasterascity.com

Sekreterare, Marianne Ramström, 070- 346 33 91, marianne.ramstrom@hotmail.com

Internationell sekreterare, Advocacy
Carina Färm,  carina.farm@hotmail.se

Webb- och infomaster, Tina Degerstedt, 072-236 33 01, tdegerstedt@gmail.com

Bookmark and Share