Om Klubben

Den 23 december 1980 samlades drygt 30 kvinnor för att diskutera hur de kunde hjälpa varandra och andra kvinnor. Detta var starten till det som idag är Visby Zonta!

Visby Zontaklubb bildades 1981 på initiativ av Ingrid Dufvenmark, klubbens första ordförande och medlem fram till sin bortgång sommaren 2017. Det första chartermötet hölls den 12 september 1981. Klubben hade vid start 32 medlemmar. Från klubbens start har nya medlemmar valts in och som mest var antalet uppe i närmare 60 stycken.

I Visby Zonta är vi idag drygt 40 aktiva medlemmar, vilket gör oss till en av de större klubbarna. Det som främst binder oss samman att vi alla har eller har haft ett yrke med stort inflytande och ett stort engagemang som visar sig i de insatser vi gör för andra. Förutom ett stort fokus på att bidra till en bättre tillvaro för världens kvinnor är också nätverkandet en viktig del i klubbens uppdrag.

Vi träffas varje månad mellan september och maj, vid minst två medlemsmöten bjuder vi in gäster. Det kan vara potentiella Zontor, men också unga tjejer från gymnaiset som vi ser kan bli Zontor längre fram.

Vår välgörenhet består främst av bidrag till de internationella serviceprojekten men också till lokala aktivteter, som exempelvis kvinnojouren på Gotland.

Är du intresserad av Visby Zonta, hör av dig till vår president Eva Jupiter eller bli medlem i vår facebookgrupp (sök efter Visby Zonta). 

Varmt välkommen till Visby Zonta!

Bookmark and Share