Om Klubben

Under snart 100 år har Zonta International arbetat för att främja kvinnors ställning över hela världen genom ett internationellt kamratskap och kvinnor som delar ett gemensamt engagemang för att främja och skydda kvinnors rättigheter. Zonta International arbetar från både lokal nivå, såsom via de individuella klubbarna, till internationell nivå via omfattande projekt som leder till förbättrad ställning för kvinnor världen över. 

Zonta bildades 1919 i Buffalo, USA. År 1930 kom Zonta till Kanada och namnet ändrades till Zonta International. Den första klubben i Europa bildades 1930 i Wien. I Norden startades den första klubben den 16e maj 1935 i Köpenhamn och den första klubben i Sverige, klubb Stockholm I, dagen efter, dvs. den 17e maj 1935.

Antalet zontaklubbar växte ganska fort och kontakterna med HQ i Chicago blev alltmer formaliserade. Under perioden 1958-62 samarbetade de nordiska klubbarna i det s.k. Nordic Council som lade grunden för Distrikt 13. Beslut fattades 1962 att i Europa bilda två distrikt, nr 13 och nr 14, det senare omfattande klubbarna på den europeiska kontinenten. 1986 var det dags igen för omorganisation. Då delades Distrikt 13 på så sätt att Danmark, Norge och Island fick fortsätta som Distrikt 13, Finland blev Distrikt 20 och Sverige Distrikt 21. Samtidigt delades Distrikt 14 upp i fem distrikt.

Distrikt 13 har senare utökats med Litauen, Distrikt 20 med Estland och Distrikt 21 med Lettland. 

Ända sedan Zonta International grundades har de arbetat för att förbättra kvinnors ställning över hela världen. Detta görs genom yrkesverksamma kvinnors internationella kamratskap och engagemang för att främja och skydda kvinnors rättigheter. Zonta arbetar med följande områden: 

  • Kvinnors rätt till hälso- och sjukvård
  • Kvinnors rätt till utbildning
  • Kvinnors rätt att stärka sin ekonomiska ställning
  • Kvinnors rätt att inte bli utsatta för våld
Bookmark and Share