Klubbens projekt

Sedan 2009 bekostar klubben basutbildning för vuxna kvinnor i Kartong, Gambia. Dessa kvinnor har inte fått någon skolutbildning tidigare, men lär sig nu läsa, skriva och räkna, när de 3 kvällar/vecka samlas i byskolan. Klubben bekostar hela projektet, vilket betyder böcker, övrigt skolmaterial och lärarlön till 2 kvinnor från byn.

Projektet följs upp av vår medlem Siv-Britt Pettersson som varje år besök Kartong och rapporterar till klubben.

På besök i Kartong

Siv-Britt Pettersson och Helene Rolf på besök i Kartong våren 2012

Bookmark and Share