Klubbens projekt

Under årens lopp har klubben arbetat med olika projekt. Åren 1982-83 sponsrade vi ett stort projekt i Polen. Via en kyrka, St. Nicolaus i Gdansk hjälptes många mycket fattiga familjer.   På FN-dagen 24 oktober 1991 arrangerade Karlstad Area Zonta tillsammans med Säffleklubben en helkväll på Karlstads Teater ( I glädjens tecken). Kvällen inbringade 125 000 kronor som gick till vårt insulinprojekt för barn i Estland. Insulinet överlämnades av Karlstadzontor direkt på plats. 15 oktober 1994 intogs Stadshotellet där olika aktiviteter inbringade 50 000 kronor till ytterligare insulin. Lotterier och försäljningar ger varje år pengar till olika projekt så också vår årliga Julmarknad på Alsters herrgård.  Klubben har haft fadderbarn, stött en etiopisk student, lämnat årliga bidrag till diakonissorna och Alla kvinnors hus. Unifem har fått bidrag så även vår tidigare zontamedlem Carin Söderlind som driver ett utvecklande skolprojekt för barn och kvinnor i Nepal. År 1997 var klubben med och arrangerade ett distriktsmöte i Karlstad.

Bookmark and Share