Klubbens stipendium

Tillsammans med Zonta 2 delar klubben varje år ut priset Young Women in Public Affairs. Stipendiet på 3 000 kronor delas ut på Internationella kvinnodagen. Klubben arrangerar då tillsammans med andra kvinnoorganisationer i Karlstad en stor festival, För Systerskap.

Klubbens stipendium: 

Anna, en person med starka åsikter. Hon vet vad hon vill!

Engagerad student fick årets Zonta-stipendium.

Anna Norberg, andraårsstudent på Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad tilldelas 2015 års stipendium YWPA – Young Women in Public Affairs award.  Stipendiesumman är 6000 kronor.

 

Anna är en ung målmedveten och engagerad tjej som strävar efter att lära sig mycket och utvecklas som person, ledare och medmänniska.

Efter egna resor till Senegal samarbetar Anna med Projects Abroad. Projektet där går ut på att hjälpa individer att på ett effektivare sätt ta hand om sina sopor.

Hon driver, tillsammans med klasskamrater, UF-företaget Wild Karma UF där deras affärsidé bl. a. är att göra unika smycken av skräp och sälja dem. Av behållningen skänks 40% till Projects Abroad i Senegal. 

Annas drivkraft i kontakt med medmänniskor är att skapa förståelse för hur lika vi är som människor men med olika förutsättningar och perspektiv.  – Istället för att ha olika fördomar om varandra så har vi skapat en förståelse hos båda parter, säger Anna om sitt engagemang i olika sociala sammanhang. Många av hennes förebilder är kvinnliga. Mamma är den som har påverkat henne mest. Även Astrid Lindgren och hennes litterära karaktärer är förebilder liksom Malala Yousafzai.

I sin egna blogg förmedlar hon sina erfarenheter. Som ung kvinna på väg ut i livet vill hon hjälpa andra unga kvinnor att våga stå upp för sig själva och våga göra det som dom tror på.

Stipendieutdelningen ägde rum i samband med Systerskapsfestivalens manifestation, söndagen den 8 mars kl. 12.00 på Stora Torget i Karlstad.

Karlstad den 8 mars 2015

 

Karlstad Zontaklubb II                                                  Karlstad Zontaklubb I

 

Bookmark and Share