Om klubben

Karlstad 1 bildades som Karlstad Area Zonta Club 1978. Moderklubben, ”våra mödrar” i Örebro samlade intresserade kvinnor i Karlstad till ett första organisationsmöte 17 maj på Grand Hotell. Sammankallande var Anita Leijonhufvud från Örebroklubben. Klubben chartrades i nov1979 på Frimurarlogen i Karlstad och hade från början 26 medlemmar. Med på charterfesten var bl a representanter från moderklubben i Örebro. Från Hk i USA kom vicepresidenten Cornelia Hodges.

I dag har klubben 32 medlemmar.Under årens lopp har tisdagsmöten förekommit på olika arbetsplatser och många intressanta föredrag har hållits .Klubben har besökt bl a Värmlands Museum, Värmlands Säby, Polisen, NyaWermlandsTidningen, Naturrum i Mariebergsskogen, Billerud i Skoghall, Gruvöns Bruk i Grums, Hagegården, Karlstads universitet, Lurö i Värmlands skärgård, Alsters herrgård, Apertins herrgård,Wasabröd i Filipstad och Värmland Opera. Många Zontor har under årens loppbesökt Zontaklubbar runt om i världen. Inte minst återkommande egoföredrag bidrar till sammanhållningeni klubben. Varje vår gör klubben en särskild vårutflykt med ett speciellttema. Julfest firar klubben tillsammans med Zonta 2.

Våra jubileer har firats på olika sätt. 30-årsjubileet firades på Värmlands Museum med gäster från alla kvinnoförbunden i Karlstad. Medverkade gjorde bl a  kulturjournalisten Ulrika Knutson.

 

Styrelsen för 2016 - 2018

 President:               Susanne Widlund                  2016-06-01-2018-05-31

Vice president:        Anette Ljunggren                 2016-06-01-2018-05-31

Sekreterare:            Gunilla Wadsten                   2016-06-01-2018-05-31

Kassör:                   Christina Kleine-Görsing      2016-06-01-2017-05-31

Ledamot:                Lena Widerström                  2016-06-01-2018-05-31

Suppleant:              Martina Henricsson              2015-06-01-2017-05-31      

Webbmaster:          Ann Ardebrant                      2016-06-01-2018-05-31  

 

Klubbmästare                                         

Kerstin Samuelsson 2016-06-01-2018-05-31

Ingalena Bjellman 2016-06-01-2017-05-31

 

Representation

Klubben har sedan bildandet varit representerad vid alla konvent världen över. Vi har också burit proxy för systerklubbar vid ett flertal tillfällen. 1992-94 var klubbmedlemmarna Britt-Marie Insulander distriktsguvernör och Karin Lorenz distriktssekreterare. Klubben är alltid representerad på area-och distriktsmöten.

Ordförande

1978-1980   - Britt-Marie Insulander

1980-1982   - Birgitta Widman

1982-1984   - Ulla Fernqvist

1984-1986   - Ulla Lindblom

1986-1988   - Märtha Eriksson

1988-1990   - Gundla Järpe Magnusson

1990-1992   - Karin Lorenz

1992-1994   - Birgitta Hermansson

1994-1996  - Elisabeth Backman

1996-1998  - Camilla Lien

1998-1999  - Karin Wiklund

1999-2000  - Barbro Järliden

2000-2002  - Gunilla Wadsten

2002-2004  - Anna Christina Rutquist

2004-2006  - Boel Henckel

2006-2008  - Line Monclair

2008-2010  - Kristina Lange Carlsson

2010-2012  - Inga-Lena Bjellman

2012-2014  - Karin Wistrand Kardemark

2014-2016  - Pirkko Viinamäki

2016-2018  - Susanne Widlund

Bookmark and Share